ПОКАНА ЗА ИЗНЕСЕНО СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ

za-sait-bg

Уважаеми колеги,
От Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ организираме обучение на тема: „Снижаване на рисковете пред развитието на децата, които живеят с родители с психическо заболяване“ от 6-8 юли 2018г., (петък 13.00 часа – неделя 11.00 часа)на което имаме удоволствието да Ви поканим.
Модератори ще бъдат:
– доц. Христо Хинков
– д-р Юри Кацаров
– г-жа Албена Дробачка

ЗА ДА ПОТВЪРДИТЕ УЧАСТИЕТО СИ, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА – Свалете регистрационна карта
ЩЕ ОЧАКВАМЕ ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМИ ДО 1.07.2018 ГОДИНА.
За всички участници е предвиден сертификат в края на обучението.

Обучението е към проект „Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания“, финансиран с договор № BG05M9ОP001-4.001-0054 – С 01, програма BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, приоритетна ос Транснационално сътрудничество, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Очакваме Ви!

покана изнесено обучение

Вашият коментар