Национална кампания

Провежда се национална кампания за промяна на нагласите, ранна превенция, борба със стигмите и социалното включване, както и равното третиране на хората с психични заболявания.
Националната кампания създава медийно внимание и ангажира съпричастността на множество заинтересовани страни.
Кампанията включва излъчването на социални реклами и послания в различни комуникационни канали – радио и телевизия, преса, интернет-сайтове, табла на спирки, мегаборд магистрали, метропана и др.
Обучението на обучители и провеждането на програма за ранна превенция сред децата между 13-16 годишна възраст), като част от кампанията е проведено от психолози, педагози и медицински лица в училищата. На проведеното обучение имаше представители на всички области в страната.
Част от информационната кампания са и проведените семинарни срещи с работодатели, хора с психични заболявания, близки и заинтересовани страни. Семинарните срещи целят превентиране на психичното здраве на хората с ментални проблеми, по този начин се влияе върху това те да не бъдат отхвърляни от заетостта и да се намалят бариерите за наемане от работодатели.

Интервю в радио предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ на БНР

Публикувано нтервю в електронната медия „Янтра ДНЕС“

Go to Top