Семинари за младежи и подготовка на млади лидери

Семинари за младежи и подготовка на млади лидери

На 11 септември 2015 г. бе проведен семинар за младежи с цел обсъждане процесите на ксенофобия, дискриминация и нетолерантност и методите и действията, които могат да се предприемат за осъществяване на превенция на тези процеси. В семинара взеха активно участие и представители на бежанската общност в България, които изразиха своето мнение и позиция по проблема за тяхното включване и интеграция, както и мнение за социалната реалност в страната.

Семинарът бе организиран в рамките на 3 панела, които бяха вещо водени от Владимир Чуков, (арабист) Методи Пачев (председател на Асоциация АРАБИС) и Красимир Димитров (директор на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ на Столична община).


Материали:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads
Превантивна програма за деца и младежи
Снимки от събитието:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top