Съвместен обучителен семинар

Съвместния обучителен семинар беше насочен към експерти и професионалисти, работещи в сферата на детската престъпност и превенцията на зависимости и консултиране на деца и младежи.

Провеждането на семинарното обучение позволи развиване на модел за осъществяване на обучения за ранна превенция на криминогенни прояви, в следствие на зависимости, базиран на Исландския модел.

За да бъдат обезпечени нуждите на обучението се използваха изработените обучителни и информационни материали.
Съвместния обучителен семинар позволи реализирането на задълбочено приложение на новоразвити умения и знания на всеки един от участниците. Експертите участницв съвместния обучителен семинар са подготвени за разпространение на приложението на модела, използвайки вътрешни организационни умения.

 

info1

info1

info1

Go to Top