„Школа СПОК“ се състои от 17 стажанти, които подпомагат основните дейности на Сдружението. Организацията провежда стажантска програма за студенти в бакалавърски и магистърски програми във водещи университети в страната. Младите хора се обучават в областта на хуманитарните науки – политически, европеистика, обществени политики, разработване и управление на европейски проекти, международни отношения; социалните науки – политически науки, социология, социални дейности, етнология. Целите на създаването на „Школа СПОК” са: да предостави на младежите възможност да получат практически знания за работа в реална работна среда, да развие социалните и организационните им умения и да подпомогне тяхното личностно развитие.CAM00156.jpg

CAM00154.jpg

CAM00153.jpg

CAM00157.jpg

IMG_20140924_153120.jpg

DSC_3844.jpg

DSC_3789.jpg

DSC_3660.jpg

DSC_3624.jpg

DSC_3623.jpg

DSC_3622.jpg

DSC_3570.jpg

DSC_3565.jpg
Младите хора, които са участници в „Школа СПОК” и стажантската програма, са активни участници в дейностите и инициативите и са членове на програмата на СПОК „Младежи обучават младежи“. Целта на програмата е младите хора да обменят опит със свои връстници и да се учат едни от други. Стажантите, които са част от организацията от по-дълго време, споделят наученото по време на тяхната собствена практика и наставляват развитието на други младежи, които имат желание по неформален начин да подобрят своите способности.


CAM00205.jpg

CAM00165.jpg

CAM00185.jpg

CAM00192.jpg

CAM00202.jpg