Повишаване на организационната и финансовата устойчивост на СПОК

Дейността „Повишаване на организационната и финансовата устойчивост на СПОК“ е приключила. По време на изпълнение на дейността ръководителите на двете партньорски организации, с обмен на практики и използване на дългогодишния опит и експертиза на норвежкия партьор са изработили Стратегически план за организзационно финансово развитие на СПОК, който е приложим и за други НПО в страната. За изпълнението на тази дейност, норвежкия партьор е систематизирал и представил на СПОК необходимата информация. На тази база и на базата от експерта отговорен за събирането на необходима информация за реализирането на дейността е изготвения Стратегическия план за организационно и финансово развитие на СПОК.

Стретегическият план за организационно и финансово развитие на СПОК, изготвен за целите на дейността съдържа ефективни механизми за привличане на средства и генериране на доходи. В него са поместени и начини за организиране на кампании за насърчаване на дарителството и образоване на дарителите. Друга тема разгледана в изготвения стратегически план са стандартите за прозрачност на дейността на организацията. Чрез предоставената информация от Норвежкия партньор са систематизирани и включени добри практики и политики от страна на Норвегия за подобряване на регулаторната среда и механизми за финансиране на сектора от държавата. Важна тема поместена в стратегическия план е и приложения план за продължаващо развитие на доброволческата мрежа на организацията и нови методи за активно включване на доброволци.

По разработения инструмент са обучени членовете на организацията, стажантите и доброволците, партньори от НПО с по-малък опит.

Снимки от обучение на екипа на СПОК и други НПО

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Линк към файл: „Стратегия за развитие на СПОК“

„Стратегия за развитие на СПОК“

Crossroads

Go to Top