Работни срещи за запознаване с Исландския модел и обмен на практики

За изпълнение на дейността са проведени работни срещи на експерти от СПОК в Исландия. Проведените работни срещи спомогнаха за ефективното проучване на Исландския моделза превенция на престъпността при подрастващите в следствие на употребата на ПАВ (психоактивни вещества).

Основната цел на осъществените в Исландия работни срещи беше цялостно проучване на Исландския модел и практики. По време на работните срещи беше дискутирано изследването на отношението между употребата на наркотици и извършването на престъпления в двете държави. Работните срещи дадоха възможност за обмен на идеи и парадигми и насоки за възможни действия за насърчаване на двустранните отношения за сътрудничество между България и Исландия.

info1

 

 

 

 

Снимки на осъществените работни срещи в Исландия. Експертите имаха възможността да проучат цялостно Исландския модел за превенция и практиките обързани с него.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top