ПРОГРАМА „ПЪРВИТЕ СЕКУНДИ“

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” организира групови обучения за публични институции и администрации, фирми и организации
ПРОГРАМА ЗА РЕАГИРАНЕ В „ПЪРВИТЕ СЕКУНДИ“
при природно или социално бедствие

Програмата за обучение на лица, работещи на оживени обществени места и обекти, за неотложни и първоначални действия при социални и природни бедствия е създадена от „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/, в рамките на проект: „Оцеляването не е късмет – иновативна програма за организации, хора с увреждания и граждани”. Проектът е в партньорство с организации от Великобритания. Обменът на практики се състоя в Агенция „Обществено здраве“ към Министерски съвет в Лондон и Централата на полицията в Уелс. В рамките на проекта Програмата беше валидирана чрез провеждане на обучения в Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“ на Столична община собучаеми: служителите от Дирекцията, представители на 24-те районни администрации на столицата, служители от видеонаблюдение и общинска полиция; в „Александровска болница“ с обучаеми: мениджърския състав, лекари, администрация, медицински персонал; в охранителна фирма. За да се провери ефекта от обучението се проведе наблюдение и тестване на участващите в обучителната програма. Анализът на наблюдението на обучителния процес и ефекта допринесе за задълбочени заключения на резултатите от самото обучение и подобрения в обучителната програма.

Това е първата за страната комплексна методика, която обединява двата типа бедствия: социални (насилие, агресия, нападения, масови убийства, ситуации със заложници, тероризъм) и природни (земетресения, наводнения, аварии, пожари). При създаването на програмата е съобразена спецификата на институциите и организациите, които са уязвими от нападения и бедствия, както и със степента на застрашеност на служителите в големи обществени пространства. Разработването на иновативната програма за психосоциално обучение е осъществено от най-добрите имена и водещите за страната специалисти и експерти – лекари, психолози, арабисти, икономисти, юристи, специалисти по национална и международна сигурност, представители на законодателната власт, гражданска защита и реагиране при бедствия и аварии, като проф. Владимир Чуков, доц. Красен Станчев, Пеньо Грозев, доц. Костадин Нушев, д-р Костадин Ангелов, д-р Петър Стайков и много други в партньорство с експерти от Великобритания.
Методиката за провеждане на обучение на лица, работещи на оживени обществени места и обекти, за неотложни и първоначални действия при социални и природни бедствия е ориентирана към подобряване на познанията и уменията на участниците в обученията за координиране на действията и реагиране в различни ситуации. Програмата е в пет тематични модула беседи, дискусии, ситуативни симулации, ролеви игри, упражнения.
Целта на обучението е: изграждане у служителите и работниците знания и умения за предприемане на незабавни действия по ограничаване, пресичане или предотвратяване настъпването и разпространението на вредни последици при бедствия и аварии, както и при нападение. Психофизическа подготовка за „първите секунди“, най-безопасните реакции и поведение за опазване на собствения и на останалите здраве и живот.

Проведени обучения по програмата:
Дирекция „Обществен ред и сигурност“ на Столична община; служители на Видеонаблюдение и Общинска полиция;
Районните кметства, София;
Александровска болница;
Министерство на финансите
Части фирми и организации
и много други

За повече информация и контакт: spoc.s@abv.bg или 02 931 93 99

Go to Top