Е-бюлетин на добрите практики

В рамките на проект „Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията“ беше създаден електронен двуезичен бюлетин, обобщаващ опита и добрите практики по темата за расизма, ксенофобията и речта на омразата, както и включване в мерките на подрастващите и всички заинтересовани страни. В бюлетина са обобщени опитът и добрите практики за справяне с речта на омразата за създаване на програма за деца и младежи, включване в концепцията за обучение на всички страни с влияние върху децата и младежите – учители, родители, медии, общността.
Подборът на практики е направен на базата на следните критерии: най-успешни резултати от проведени дейности по ограничаване на езика на омразата и устойчивост на предприетите мерки, както и най-добро разпространение сред общността.
Електронният бюлетин с добрите практики, вкл. и от изпълнените дейности от настоящото предложение, ще гарантира, че опитът по темата за расизма, ксенофобията и речта на омразата ще бъде разпространен до най-широк кръг от заинтересовани лица и организации.

Е-бюлетин на добрите практики


EEA_Grants.jpg

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top