Семинар за журналисти

На 08.05.2015 г. се проведе семинар за журналисти „ДИСКРИМИНАЦИЯТА, СКРИТА ЗАД ДУМИТЕ“ (СВОБОДАТА НА СЛОВОТО СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА В ЕПОХАТА НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА) с любезното съдействие на „Съюз на българските журналисти“. Семинарът се радва на голям интерес и премина при изключителен успех.
Докладчици по време на семинара бяха Албена Дробачка, ръководител на проект „Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията“, в рамките на който се проведе самият семинар; Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти и д-р Вяра Ганчева, експерт по проекта.

Презентация „Дискриминацията, скрита в думите“, автор: д-р Вяра Ганчева

IMG_1005.jpg

IMG_1006.jpg

IMG_1007.jpg

IMG_1008.jpg

IMG_1009.jpg

IMG_1010.jpg

IMG_1011.jpg

IMG_1012.jpg

IMG_1013.jpg

IMG_1010.jpg

IMG_1015.jpg

IMG_1016.jpg

IMG_1017.jpg

IMG_1018.jpg

IMG_1019.jpg

IMG_1020.jpg

IMG_1021.jpg

IMG_1022.jpg

IMG_1023.jpg

IMG_1024.jpg

IMG_1025.jpg

IMG_1026.jpg

IMG_1027.jpg

IMG_1028.jpg

IMG_1029.jpg

IMG_1030.jpg

IMG_1031.jpg

IMG_1032.jpg

IMG_1033.jpg

IMG_1034.jpg

IMG_1035.jpg

IMG_1036.jpg
EEA_Grants.jpg

„Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top