Визуализация и публичност

Планът за осигуряване на визуализация и публичност на проекта и отразяването на приноса за подкрепа на НПО в България в рамките на ЕИП е изработен в съгласие с инструкцията по програмата.

Дейността включва: публикации в медии, включени цели и очаквани резултати, дейности и таргет групи, добавена стойност за таргет групите и обществеността, както и предоставяне на информация по отношение на финансиращия орган.

Визуализационните материали се разпространяват сред общността, за тях е подготвен дизайн, предпечатна подготовка и печат.

Плакат:

info1

 

 

Банер с винилова стойка:

info1

 

 

Брошура „Корелацията между употребата на наркотици и правонарушителното поведение при непълнолетни

Брошура „Партньори“

Go to Top