През 2012 Сдружение „СПОК” беше официален партньор в проектното предложение за младежи в риск на организацията „Agenzia Giovani” по програма „Младежта в действие”, Италия http://www.agenziagiovani.it/ – проект за млади жени в риск.

Сдружението е участник в годишната конференция на НПО от държавите-членки на ЕС, организирана от “Youth and European Social Work” в Щутгард, Германия, за дискусии относно изпълнението на общите годишни дейности на мрежата, както и приемането на план за обща дейност през следващия годишен период http://www.yes-forum.eu/

Сдружение „СПОК” поддържа стабилни партньорства с международни организации от различни държави като Великобритания, Германия, Италия, Испания, Литва, Румъния и други държави-членки на ЕС, както и държави извън ЕС.

Crossroads
Crossroads

Crossroads