Референции от партньори и институции

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация разполага с широка партньорска мрежа и опит в успешно и ефективно сътрудничество с институции. Благодарение на постигнатите от съвместно реализираните проекти резултати, нашата организация получава признание за своята професионална ангажираност и отдаденост към поетите задължения. Публикуваните референции и партньорски споразумения са атестат за качество и експертност във всеки аспект от работата на СПОК.


Поздравителен адрес от минисъра на културата Вежди Рашидов

Поздравителен адрес от заместник-кмет на СО Тодор Чобанов

Референция от Димитър Стефанов- директор на Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ към Министерство на финансите

Поздравителен адрес от д-р Красимира Ковачка – Съпредседател на ПГ БДЦ-НС в 43-то НС, заместник-председател на Комисията по здравеопазването

Поздравителен адрес от д-р Петър Москов – Министър на здравеопазването

Поздравителен адрес от д-р Адам Персенски – Заместник-Министър на здравеопазването и ръководител на програмния оператор на Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

Поздравителен адрес от д-р Венцислав Грозев, Председател на УС на БЛС

Споразумение за партньорство по Програма „Младежта в Европа“ – програма за превенция на наркотиците с Исландски център за социални изследвания и анализи (ICSRA)

Покана за участие в проект Младежта в Европа програма за превенция на наркотиците

Партньорска декларация на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) към Столична община за участие като асоцииран партньор в съвместно изпълнения със СПОК проект: „Изработване на иновативен инструмент за ранна превенция и модел за сътрудничество и междуинституционално партньорство

Партньорска декларация на малтийската „Фондация за насърчаване на социалното включване в Малта“ (FOPSIM) за участие като партньор в съвместно изпълнения със СПОК проект: „Изработване на иновативен инструмент за ранна превенция и модел за сътрудничество и междуинституционално партньорство

Партньорско споразумение между СПОК и норвежката организация „Voksne for barn“/“Родители за децата“

Партньорско споразумение между СПОК и норвежката организация „Peacepainting“ (Рисуване за мир)

Партньорска декларация на „Асоциацията на полицейските началници“ за участие като партньор в съвместно изпълнения със СПОК проект: „Изработване на иновативен инструмент за ранна превенция и модел за сътрудничество и междуинституционално партньорство

Партньорска декларация на „Сдружението на разследващите магистрати в България“ за участие като асоцииран партньор в съвместно изпълнения със СПОК проект: „Изработване на иновативен инструмент за ранна превенция и модел за сътрудничество и междуинституционално партньорство“

Партньорска декларация на „Европейския алианс за детска безопасност“ (European Child Safety Alliance) за участие като асоцииран партньор в съвместно изпълнения със СПОК проект: „Изработване на иновативен инструмент за ранна превенция и модел за сътрудничество и междуинституционално партньорство

Go to Top