MESUR – Mental Health Support for Ukrainian refugees


Стартира проект MESUR /Mental Health Support for Ukrainian refugees/, финансиран от ЕС

От декември месец 2022 г. стартира проект MESUR /Mental Health Support for Ukrainian Refugees/.
Консорциумът се състои от шест бенефициента, координиран от EAAD (Европейски алианс срещу депресията). EAAD се фокусира върху психичното здраве, предимно върху депресията и превенцията на самоубийствата. Алиансът има силна репутация с повече от 14 години прилагане и оценка на психичното здраве и интервенции в общността, включително базираната в общността интервенция на EAAD, насочена към депресия и суицидно поведение и пакета iFightDepression®. Той включва международна мрежа от 28 асоциирани и пълноправни членове в 25 страни в Европа, но също и в Канада, Австралия, Нова Зеландия и Чили.  От страна на България партньор е Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/.

MESUR е насочен към бежанци от Украйна, които са:
• в момента в депресивен епизод,
• които са уязвими към депресия, или
• при които лечението на депресия е преустановено.

Краткосрочни цели:

  • MESUR ще предостави пакет с онлайн инструмента и допълнителни материали на украински и руски, културна адаптация и ново съдържание, допълнено за специфичните цели на работа с бежанци;
  • набиране на здравни или социални работници с украински или руски език, които да бъдат обучени за работа с инструмента IFightDepression;
  • уебсайтът www.IFightDepression.com ще бъде преведен и адаптиран, така че да служи за по-лесна навигация на украинските бежанци в търсенето на здравна помощ и психологична подкрепа;
  • ранно идентифициране на симптомите на депресия сред украински бежанци, на които може да бъде оказана подкрепа чрез работа с инструмента.

Дългосрочно въздействие:

• да бъде предоставен устойчив модел с най-добри практики, който може да бъде приложен в бъдещи кризи в подкрепа на разселени лица поради конфликт с депресия.
• намаляване на индивидуалното и общественото бреме на бежаци, страдащи от депресия.

Дейности:
• Уебсайтът  iFightDepression® ще бъде преведен на украински и ще информира целевата група за това как да получи достъп до помощ;
• Здравните специалисти, преминали обучението по iFD-guide в шестте прилагащи страни, ще повишат знанията си за депресията сред тази целева група;
• MESUR ще достави пакета iFightDepression® за самопомощ на украински и руски език, включително с културна адаптация и ново съдържание, адаптирано към бежанци от Украйна и техните нужди.

Партньори:

България – SPOC (Сдружение за прогресивна и отворена комуникация) има много успешни проекти и програми в областта на превенцията и подкрепата на психичното здраве на деца и възрастни. Организацията провежда периодични семинари и работни срещи за повишаване на културата и осведомеността относно проблемите и разстройствата на психичното здраве. SPOC управлява младежка къща „Скрити лайкове” за психо-социална подкрепа на младежи с психични разстройства.
SPOC ще внедри MESUR в България.

Полша – APS (Maria Grzegorzewska University, Kademia Pedagogiki Specjalnej um.Marii Grzegorzewskiej) е държавен университет, водещ изследвания както в социалните науки (психология, социология, социална работа, образователни изследвания), така и в хуманитарните науки (философия, интердисциплинарни изследвания). Той има дълга традиция на присъствие в полското висше образование, основан през 1922 г. като държавно финансиран институт.
Гърция – EPAPSY (Асоциацията за регионално развитие и психично здраве) е неправителствена организация, която работи под надзора на Министерството на здравеопазването, но функционира съгласно частното право като публичен орган. EPAPSY е създадена през 1988 г. и оттогава е непрекъснато активна, като се стреми да предложи алтернативен модел на психосоциална грижа в общността, базиран на принципите на социалната психиатрия и психосоциалната рехабилитация и работещ в областта на промоцията на психичното здраве.

Естония – ERSI (Естонско-шведски институт за психично здраве и суицидология) е неправителствена организация, създадена през 1993 г. ERSI разполага с отличен интердисциплинарен екип от специалисти (по психиатрия, обществено здраве, статистика, психология, социология, социална работа), които насърчават психичното здраве и развиват изследвания и превенция на самоубийствата в сътрудничество с местни и международни заинтересовани страни.

Унгария – VEA (Végeken Mental Health Foundation) е създадена през 1991 г., за да помага и подкрепя изследванията и дейностите в областта на психичното здраве в Унгария. Съществува силно сътрудничество между VEA и Унгарските горещи телефонни служби. Основната му експертиза е в управлението на дейностите в областта на изследванията в областта на психичното здраве, анкети, организиране на конференции, обучения и други дейности за трансфер на знания. Основната дейност на VEA е насърчаване на психичното здраве, включително превенция и здравна осведоменост и подкрепа.

Интердисциплинарният състав на консорциума MESUR включва академичен опит в областите на психичното здраве, депресията, мигрантите и бежанците и науката за прилагане в академичните области на психиатър, психология, обществено здраве, социология.

 

Go to Top