Визия за програма

Експертите на Сдружение СПОК съвместно с подрастващи и младежи от целевите групи изграждат цялостната визия за програма „За мирно съжителство“.
Видът на програмата, темите и инструментите се формират на база допитване сред целевите групи.
Сред малките деца, с помощта на езика на изкуството, чрез рисунки и картини, посветени на въпросите: какво не ми харесва и как искам да живеем заедно и красиво, какви са моите проблеми на различен.
Младежите над 12 г. ще участват в съвместното оформяне на визията с дискусии и разработен тест. Контекстът на общата идея за работеща програма, която да бъде приложима не само в София, но и в цялата страна, както и в останалите страни на Европа и света, е мир между народите и нациите, като дефинирането на мир е не само отсъствие на война, а философски и приемащ.

Целеви групи за дейността са: млади хора от мнозинството, деца-бежанци, вкл. непридружени непълнолетни лица, подрастващи и младежи от етническите малцинства. Групите са подбрани от столични училища (в които учат деца-бежанци и представители на културни и религиозни етноси), центрове за настаняване на бежанци, работилницата за деца и младежи на норвежкия партньор, както и от семействата, с които работи партньорът АРАБИС.


52.jpg

62.jpg

IMG_5551.jpg

IMG_5552.jpg

IMG_5553.jpg

IMG_5554.jpg

IMG_5555.jpg

IMG_5556.jpg
Материали:

Анализ на проучване относно преодоляване на проявите на расизъм и ксенофобия, проведено сред деца и младежи в град София

Доклад за Проучване относно преодоляване на проявите на расизъм и ксенофобия
EEA_Grants.jpg

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top