Обучение на обучители и провеждане на програма за ранна превенция

Дейността: „Обучение на обучители и провеждане на програма за ранна превенция“ е насочена за прилагане към деца от 13 – 15 годишна възраст. Обучените обучители са психолози, педагози и медицински лица в училищата – 20 лица, които участват, като обучаеми и ще проведат програмата за ранна превенция. По време на обучението са включени представители на всички области в страната. В рамките на проекта и обучените обучители за провеждането на програмата в училищата ще се обхванати минимум 3000 деца. С обучението бяха ангажирани обучените психолози и експерти по Проекта.

Проведеният семинар беше двудневен и насочен изцяло към обучение на присъстващите за првенция на психичното здраве в училищата. Програмата за ранна превенция на психичните заболявания в българските училища (разработена от експерти на: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“) е предназначена за 4 учебни години  от 7 до 10 клас.


info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top