03.10.2021 Ден на депресията

Европейски ден на депресията

София, България 03.10.2021 г. – EAAD подкрепя Европейския ден на депресията и продължава усилията за подобряване на лечението на депресия и превенцията на самоубийствата чрез проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС).

3 октомври – Европейски ден на депресията

Европейският ден на депресията се провежда на 3 октомври тази година, като акцентът се поставя върху депресията, която се счита за една от най-често срещаните и инвалидизиращи психични разстройства в световен мащаб. Според Световната здравна организация около 40 милиона души страдат от депресия в Европа, което я прави едно от най-често срещаните заболявания в държавите-членки на ЕС. Кризата с COVID-19 повиши рисковите фактори за депресия, включително намален достъп до здравни услуги, повишена социална изолация и прекъсване на ежедневието. Това прави тези, които са предразположени към депресия, особено уязвими.

Справяне с депресията и суицидното поведение чрез насърчаване на самоуправление и ангажираност на общността

Европейският алианс срещу депресията (EAAD), ръководен от своя съвет на директорите (проф. Улрих Хегерл, проф. Ела Аренсман и д -р Виктор Перес Сола) има за цел да подобри грижите и лечението на пациенти с депресия и да предотврати суицидното поведение. Работите включват тясно сътрудничество с повече от 120 регионални мрежови партньори и членове в Европа, Австралия, Канада, Чили и Нова Зеландия със споделената цел да се засили ангажираността на общността чрез прилагане на концепцията за интервенция на 4 нива и да се даде възможност на хората да се справят сами с депресията чрез интернет-базирания инструмент iFightDepression (iFD). Като признание за тяхната ефективност при справяне с депресията и суицидното поведение, както е доказано от множество научни изследвания, концепцията за интервенция на 4 нива на EAAD и инструментът iFightDepression бяха гласувани като „най-добри практики за психично здраве“ от представители на държавите-членки на ЕС в Съвместният изследователски център на Европейската комисия в Испра през май 2019 г.

EAAD-Best

Активен от април 2021 г., проектът EAAD-Best се ръководи от Координационния център на EAAD, разположен в катедрата по психиатрия, психосоматика и психотерапия в Университета Гьоте, Франкфурт на Майн. Проектът има две основни цели: да подобри грижите за пациенти с депресия; и за предотвратяване на суицидното поведение в Европа чрез прехвърляне и прилагане на концепцията за интервенция на 4 нива и инструмента iFD в осем европейски държави.

За България координатор е Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/, с ръководител екип – Албена Дробачка.

Заедно със сътрудници и партньори по проекта, EAAD продължава да подобрява живота на хората с депресия и да предотвратява суицидното поведение.

За повече информация относно депресията и превенцията на суицидното поведение, моля, посетете следните сайтове:

European Alliance Against Depression

EAAD 4-level intervention concept

iFightDepression

За допълнителна информация за проекта, моля, посетете:

EAAD-Best

Go to Top