Доклад с добри практики Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

Фонд за двустранни отношения, Мярка Б, финансиран от ФМ на ЕИП и НФМ, 2009- 2014
BG07 „Инициативи за обществено здраве“

Бенефициент:
Фондация „Институт за изследване на промяната”

Линк към пълното съдържание на доклада: Доклад добри практики

Добри практики

Вашият коментар