Допитване „Как разбираме мъката на децата, как консултираме “.

Допитване „Как разбираме мъката на децата, как консултираме“

На база опит и дългогодишна практика с целевата група бе извършено допитване до подбрани експерти от НПО организации, публични институции, чуждестранни специалисти, както и експерти на СПОК. Анкетите, насочени към българските и чуждестранните експерти съдържаха въпроси, свързани с техни изследвания и клиничен опит с деца и младежи, преживяващи скръб. Броят на попълнените анкети- 26 от български експерти, организации и публични институции, както и 12 попълнени от чуждестранни специалисти въпросници ще послужат за извършването на подбор на най-добри практики и анализ на детската скръб. Предвижда се изготвянето на доклад и предложения за диагностични категории и създаване на работеща система, която успешно да бъде имплементирана в български условия

На база получените от анкетирането резултати, бе изработен анализ с прилагане на графики по всеки отделен въпрос, както и обобщени диаграми върху генерираните резултати.

Анкетната карта отправена към експерти от НПО организации, публични институции, чуждестранни специалисти и експерти от СПОК цели подобряване на постигането на добре работеща практика в страната ни насочена към деца и младежи преживяващи скръб.

Анкета:

Crossroads

Crossroads
Допълнителна информация за скръбта при деца и младежи, както и насоки към разбирането от страна на родителите за това, какво е усложнената скръб, кои са факторите допринасящи за развитието на усложнена скръб, митовете около скръбта и загубата, примери за разговори с деца за преживяна загуба са включени в следващите линкове:

Усложнена скръб при деца

Добра чуждестранна практика за помощ от страна на родителите и близките към деца преживяващи скръб.

Децата също скърбят

Документ представящ информация от проведеното анкетно допитване. Документът съдържа графики и диаграми показващи събраната от проучването информация.

Графики и диаграми по анкетното проучване

Go to Top