СПОК клип за депресията

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект „Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания“.

Вашият коментар