Материали по проект „Адаптация за новопризнати бежанци и деца-бежанци чрез колективистични и семейно ориентирани методи и допълнителни обучения“

IMG_221.jpg

IMG_331.jpg

IMG_55.jpg

IMG_66.jpg

IMG_88.jpg

Обучителни материали за хора с увреждания – Превенция на природни и социални бедствия

narBG.jpg

А5-брош.1BG.jpg

А5-брош.2BG.jpg

А5-брош.3BG.jpg

А5-брош.4BG.jpg

Дипл.1BG.jpg

Дипл.2BG.jpg

обложка-narBG.jpg

обложка-А5-брошBG.jpg

обложка-ДипляниBG.jpg

Обучителни материали по „Програма за обучение на лица, работещи на оживени обществени места и обекти, за неотложни и първоначални действия при социални и природни бедствия“

nar1.jpg

А5-брош.1.jpg

А5-брош.2.jpg

А5-брош.3.jpg

А5-брош.4.jpg

методика.jpgДоклад от проучване на нивото на подготовка на гражданите
Информационна брошура