Обмен в Норвегия

През месец ноември експерти от СПОК посетиха офиса на партньорската организация „Peacepainting“ в Терак, Норвегия. Целта на посещението е проучване на добри практики за изграждане на мир и разбирателство между представители на различни религиозни и етнически общности чрез „безмълвен език” – интерактивен подход, използван в Норвегия за постигане на социална кохезия чрез интуитивно рисуване. По време на посещението експертите имаха възможност да присъстват на дейности по „рисуване за мир”, осъществени от партньорите, и резултати, постигнати по време на заниманията, свързани с постигането на социална кохезия между различни народи и националности в Норвегия. Екипът на СПОК присъства на събития, организирани от партньорската организация, и наблюдава методите за постигане на мир и разбирателство по време на заниманията с рисуване.

IMG_PP1.jpg

IMG_PP2.jpg

IMG_PP3.jpg

IMG_PP4.jpg

IMG_PP5.jpg

IMG_PP6.jpg
Публикуваме изключително иновативния модел на организацията Peacepainting за визуално изразяване на деца чрез метода на интуитивното рисуване.

Модел „Рисуване за мир“

Експертите имаха възможността да се срещнат и с кмета на Терак, както и да се запознаят отблизо с работата на Общината.

terrak1.jpg

terrak2.jpg

terrak3.jpg

terrak4.jpg
Експертите на СПОК проведоха среща и се запознаха с работата на училището в Терак.

school1.jpg

school2.jpg

school3.jpg
По време на посещението си в Норвегия, експертите на СПОК посетиха и „Къща на толерантността“ в Трондхайм, където обмениха опит и идеи със своите колеги.

tron1.jpg

tron2.jpg

tron3.jpg

tron4.jpg

tron5.jpg

tron6.jpg

tron7.jpg

tron8.jpg

tron9.jpg
EEA_Grants.jpg

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top