Провеждане на национална кампания

Промяната на нагласите, ранната превенция, борбата със стигмите, социалното включване и равното третиране на българите с психични заболявания се осъществяват, чрез провеждането на национална кампания. Чрез националната кампания се ангажира съпричастността на повече заинтересовани страни.

Кампанията включва: ракети тип скролер в градовете, метропана, метробордове, метрокутии, табла на спирки, мегаборд магистрали, плакати и редица информационни материали.

Младежите от МОГА и доброволци към сдружението се включват в редица организирани уъркшопове в страната. Разпространяват се брошури, флаери, стикери и листовки на ключови обществени места – университети, училища, обществени сгради и по улиците на градовете.

Разпространени материали може да видите на снимките, приложени в галерията:

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top