Социален видеоклип и аудиоспот

Видеоклипът и аудиоспотът изработени по проекта имат за цел да повишат обществената информираност за психичните заболявания; Да намалят негативните вярвания и стериотипи по отношение на хората с психични заболявания; Да бъде създадена подкрепяща среда за хората с психични проблеми, равно третиране и социално включване, както и насърчаване на обществената ангажираност към психичното здраве и благополучие. Видеоклипът и аудиоспотът стимулират ранната превенция на психичните проблеми.

Социалният аудиоспот и видеоклип привличат вниманието на българската общественост по темата за психичните заболявания. Създават предпоставки за по-позитивното приемане на тази група хора и оказват влияние върху обществото да се замисли над моделите за стигматизация. Чрез видеоклипът и аудиоспотът ще се намали стигмата и дискриминацията, ще се промени отношението към хората с психични заболявания и ще се създадат благоприятни условия за социалното им включване.

Социален видеоклип:

Социален аудиоспот:

Go to Top