Повишаване на капацитета на СПОК, чрез създаване на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб

Стартира Дейност 3: „Повишаване на капацитета на СПОК, чрез създаване на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб“, фокусирана върху обмен и запознаване с норвежката практика и ноу-хау за работа със специалните нужди на подрастващите, които преживяват скръб- включващи методи за взаимопомощ и опита от работа с деца от други култури. Същевременно, двама експерти от СПОК извършиха проучване на добри чуждестранни методи, с цел адаптиране на работеща психо-социална система за превенция.

Дейността включва още:

  • Разработване на психо-социална система за действия при работа с подрастващи и техни близки.
  • Разработване на програма за Сдружение СПОК за подкрепа и терапевтиране на деца и младежи, преживяващи скръб.
  • Изработване на методика за въвеждане на програмата сред специалисти и експерти от други НПО и представители на публични институции.


Доклади:

В рамките на дейността бяха изготвени доклади от двама експерти от СПОК- Юри Кацаров и Мария Юрукова с цел създаване на психо-социална система за повишаване капацитета на СПОК при работа с деца, преживяващи скръб, чрез синергия между опитни в сферата „детска и младежка скръб“ организации и СПОК

Линк към докладите:

Доклад изготвен от експерт Юри Кацаров

Адаптиране на набрани методи за самопомощ и подкрепа от норвежки и европейски експерти за създажане на работеща за Бългрия система.

Доклад изготвен от ескперт М. Юрукова

Адаптиране на набрани методи за самопомощ и подкрепа от норвежки и европейски експерти за създажане на работеща за Бългрия система.


Обмен в Норвегия

В рамките дейността бе осъществен обмен на практики и опит с норвежкия партньор Voksne for Barn в Осло, Норвегия. В работните срещи взеха участие трима експерти от СПОК – Албена Дробачка, Райна Соколава и Мария Юрукова. Обменът на практики в рамките на посещението се извърши в периода 15 – 18 септември 2015 г. Целта на посещението бе запознаване с норвежката практика и ноу-хау за работа с децата и младежите, които преживяват скръб.

На 15 септември бе проведена първата среща с експертите от норвежкия ни партньор. Срещата започна с представяне на организациите и участващите експерти. Бяха изложени целите, дейностите, приоритетите и предстоящата дейност по дейност 3, както и в рамките на целия проект.

Втората среща се състоя на 16 септември в офиса на Voksne for Barn. На нея по-конкретно бяха запознати партньорите с профила на специалистите, попълнили анкетата, изпратена и върната по e-mail и с резултатите от проведеното допитване по дейност 1 от проекта – „Как разбираме мъката на децата, как консултираме“. Бяха дискутирани получените данни, както и съвместното създаване на психо-социална система за повишаване капацитета на СПОК при работа с деца, преживяващи скръб, профила на експертите, до които ще достигне разработената психо-социална система и мащаба и начините за нейното прилагане в реална среда. За целта, експертите от СПОК представихме на норвежките експерти състоянието на училищната система в България и подкрепата, която се осигурява на децата, преживяващи скръб. Бяха обсъдени различията между българската и норвежката среда, касаещи практиките за работа с деца, преживяващи скръб.

На 17 септември, в офиса на партньора бе продължена дискусията за създаването на психо-социална система. Бе обсъдена в конкретика методиката и програмата, по които трябва да бъде изработена системата. Експертите от Voksne for Barn представиха пред нас своя опит в разработването на подобни инструменти и прилагането им. Също така обсъдихме тяхното значение за работата на специалистите и как информацията да бъде поднесена на самите професионалисти.

На 18 септември сутринта бе проведена кратка финална среща. Коментирахме и прецизирахме сроковете за изработване и изпращане на отделните материали по проекта. Бъдещата работа по другите дейности по проекта, в които са включени норвежки експерти също бе дискутирана.


Снимков материал от работните посещения в Осло, Норвегия:

info2

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads


Методите използвани от чуждестранните норвежки ескперти за преoдоляването на скръбта са подходящи както за деца, така и за младежи. Те прилагат терапевтиране на детската скръб, чрез адапртирана за възрастта им литература и разнообразни терапевтични игри.

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

CrossroadsПроектът „Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top