Региони в развитие

Какво е „Региони в развитие“

„Региони в развитие“ е мрежа, обединяваща на доброволен принцип неправителствени организации от страната и чужбина. Организацията-чадър предоставя подкрепа, обучения и консултации в зависимост от нуждите на своите членове; съдейства за изграждане на организационен капацитет на членовете си, повишаване на техния професионализъм и устойчивост. Осигурява широка платформа за обмен на информация, знания и опит; съдейства за представителство на своите членове, координация в съответствие с тяхната автономност, защита и насърчаване на техните интереси в отношенията им с властите в областта на сътрудничеството за развитие.
Цялостната координация на мрежата се осъществява от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация – организация с дългогодишен опит в създаването и изпълнението на ключови политики, проекти и партньорства.

Go to Top