Информационно събитие „Ксенофобията срещу мултикултурализма след Шарли Ебдо“

На 24 февруари 2015 година в Информационния център на Министерство на отбраната се проведе семинар-дискусия на тема „КСЕНОФОБИЯТА СРЕЩУ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА СЛЕД ШАРЛИ ЕБДО”. Събитието е част от проект “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията”.

Панели:
1. Интеграция, джихадизъм, ксенофобия и борба срещу нетолерантността в Европа – единство и разнообразие

Основни интеграционни модели – Франция, Великобритания, Германия. Многопластова ксенофобия, парадигми за ограничаване на езика на омразата. Западноевропейски, балкански и източноевропейски джихадизъм
Докладчик: проф. Владимир Чуков, арабист
2. „Шарли“ – психология на агресията
Въпросът за агресията. Психология на агресията като проява на кризата на самоидентификацията. Упадък на културата, въпросът за свободата и агресията
Докладчик: Д-р Милко Василев, дир. на Информационния център на МО
3. Свободата на словото срещу речта на омразата в епохата на мултикултурализма
„Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България“ – данни от социологически проучвания, вкл. доклада на Институт „Отворено общество“ – София, 2014. Хейтърство и медии. Връзка между речта на омразата и престъпленията от омраза. Граници на толерантността в мултикултурния свят.
Докладчик: д-р Вяра Ганчева, социолог
4. Проучване относно преодоляване проявите на расизъм и ксенофобия, проведено сред деца, юноши и младежи от гр.София 12 – 26.01.2015 год.
Кратка информация за проучването. Анализ на получените донни. Обсъждане на резултатите.
Докладчик: д-р Юри Кацаров, психолог
5. Смъртта на мултикултурализма и възкръсването на ксенофобията – какви са алтернативите на социалната действителност в Европа?
Мултикултурализмът като социално неприложима идеология – причини и взаимовръзки. Ксенофобията като неприемлив модел на социалната реалност – фактори и последствия. Алтернативи на биполярния модел – образование, нов социален договор, нови форми на съвместно съжителство
Докладчик: Методи Пачев, арабист


info1

info2

info3

info4

info5

info6

info7

info8

info9

info10

info11

info12

info13

info14

info15

info16

info17

info18

info19

info20

info21

info22

info23

info24

info25

info26

info27

info28

info29

info30

info31

info32

info33
EEA_Grants.jpg

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top