Мисия и цели

Какво е „Региони в развитие“

„Региони в развитие“ е мрежа, обединяваща на доброволен принцип неправителствени организации от страната и чужбина. Организацията-чадър предоставя подкрепа, обучения и консултации в зависимост от нуждите на своите членове; съдейства за изграждане на организационен капацитет на членовете си, повишаване на техния професионализъм и устойчивост. Осигурява широка платформа за обмен на информация, знания и опит; съдейства за представителство на своите членове, координация в съответствие с тяхната автономност, защита и насърчаване на техните интереси в отношенията им с властите в областта на сътрудничеството за развитие.
Цялостната координация на мрежата се осъществява от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация – организация с дългогодишен опит в създаването и изпълнението на ключови политики, проекти и партньорства.

Нашата мисия

Мисията на „Региони в развитие“ е да зареди с енергия неправителствения сектор в България, да предложи подкрепа на неправителствени организации от цялата страна, да обедини организации от България и чужбина за развитие на активно гражданско общество и обмяна на опит.

Нашите цели

Обмен и сътрудничество – укрепване на взаимното разбирателство, взаимно обогатяване и цялостното сближаване на всички организации в мрежата.

Укрепване и защита – в сложна и променяща се среда, мрежата е голяма възможност за всички членове да изградят капацитет, качество и ефективност на своите действия. По този начин тя е в състояние да повиши добавената стойност на НПО и да защитава интересите на сектора.

Лобиране по важни за НПО въпроси – за да повлияе на големи решения, засягащи съществуването и функционирането на НПО-сектора, координаторът СПОК работи за обединяване на усилията с цел въздействие.

Go to Top