Заключително информационно събитие

Информация до медиите във връзка със засключително информационно събитие по Проект „Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразара чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията“

Прес-събитието имаше за цел да представи основните резултати от реализацията на Проекта. Медиите имаха възможността да се запознашт с основните дейности изпълнени в Проекта. На събитието присъстваха експерти, сътрудници и доброволци, участвали активно за изпълнението на Проекта, те представиха резултатите от работата си и добрите практики от изпълнението.

Информация с покана до медиите:

Информация до медиите

Go to Top