Проучване на корелацията между деца и младежи, употребяващи наркотици и престъпността при непълнолетните

Дейността за проучване на корелацията между деца и младежи, употребяващи наркотици и престъпността при непълнолетните включва проведено проучване на инспекторите от Детска педагогическа стая, местните комитети и регионални инспекторати за информация по отношение на дяла на децата и младежите, редовно употребяващи наркотични субстанции. С проведеното проучване са установени нивата на детската и младежка престъпност и антисоциално поведение сред таргет групите. Събрана е информация за причинно следствената връзка между извършването на престъпления и употребата на наркотични вещества. Данните от проучването са анализирани от информация генерирана от България и Исландия.

Данните са включени в сравнително съпоставяне на основата на общата сравнителна база. Данните са основата за установяването на съществуващата връзка между двата феномена-криминогенното поведение при деца и непълнолетни и употребяваните психоактивни вещества.

Прведеното от СПОК проучване е базата за адаптация на Исландския модел в български условия и внедряването на събраните добри практики и модели на превенция.

Корица от Доклад:

info1Линк към Доклад показващ резултатите от проведено проучване:


ДОКЛАД от проучване на корелацията между деца и младежи,
употребяващи наркотици и престъпността при непълнолетните (юли-август 2015 година)

Go to Top