Тематично ателие „Рисуване“

Проведените тематични ателиета „Рисуване” включват деца от различни култури, етноси и националности. Всички деца, участващи в рамките на организираното интерактивно ателие изразиха чрез рисунки разбирането си за мир и осъществиха мултикултурно общуване с връстниците си. В ателие „Рисуване“ взеха участие деца от ромски, български произход, както и деца от Афганистан и Сирия.

За да стимулираме диалога и насърчим комуникацията между децата, на 07.11.2015 г. проведохме и ателие за моделиране на популярни за град София забележителности, част от дейност 5: „Сближаване и интеграция чрез часове по превенция и участие в тематични ателиета“. В събитието взеха участие деца на възраст от 8 до 12 години, както и сирийски деца-бежанци от Регистрационно-приемателния център към Държавна агенция за бежанците. Чрез изработване на модели на четири известни забележителности- Статуята „Св. София“, базиликата „Св. София“, паметника „Цар Освободител“ и сградата на Народното събрание, децата научиха повече за историята на тези четири обекта, както и споделиха своите знания за историята на град София. В рамките на събитието, българските деца имаха възможност да допринесат и спомогнат за успешната адаптация на своите връстници от Сирия и Афганистан в България.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top