С високо квалифицирания екип от специалисти, които подкрепят организацията в изпълнението на дейностите й, с контактите и разбирането, с които се ползва, Сдружение „СПОК” е видяно като перспективна и желана организация за разпространение на знания, опит и генериране на нови идеи в областта на превенция от насилие в обществото и разработването на интегрирани системи за повишаване степента на образование на деца и младежи в риск. Освен в разширяването на организацията, нашето внимание трябва да бъде фокусирано в осигуряването на финансов ресурс за изпълнение на дейностите на Сдружението. В перспектива, за да постигнем по-успешно изпълнение и мултиплициране на ефекта от нашата дейност, ние предвиждаме да изпълним множество различни проекти в различни градове и региони в България, както и различни трансгранични проекти за обмяна на опит, ноу-хау и добри практики в работата с деца, младежи, семейства и гражданското общество.

Отговорното и делово отношение на нашия екип и готовността за изпълнение на иновативни идеи, свързани с работата в училища, центрове за подкрепа на общността, дневни центрове за подкрепа и консултации, младежки центрове ни помагат да се справяме с предизвикателствата и да изпълняваме успешно дейности в обществена позла.

През 2012г. Сдружение „СПОК” кандидатства за финансиране по проект по ОП „Развитие на Човешките Ресурси”, Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, „Оцеляването не е късмет – иновативна програма за фирми, хора с увреждания и граждани” – в момента изпълняваме този проект по договор BG051PO001-7.0.07-112

Албена Дробачка

Председател на Сдружение за прогресивна и отворена комуникация „СПОК“

Д-р Юри Кацаров

Клиничен психолог, отговорник отдел „Консултативна дейност“ в ПИЦ по проблемите на наркоманиите

Доц. Д-р Христо Хинков

Психиатър,  директор на „Национален център по обществено здраве и анализи“

Д-р Вяра Ганчева

Социолог, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Елка Божкова

Клиничен психолог, УБ „Александровска“, Психиатрична клиника – психотерапевт

Д-р Цветелина Петкова

Психиатър, център за психично здраве, директор на ПИЦ по проблемите на наркоманиите към Столична община