Покана за конференция „Хората с психични заболявания“

Покана за конференция „Хората с психични заболявания“

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ има удоволствието да Ви покани за участие в международна конференция:
ХОРАТА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
надежди, очаквания и възможности
С доклади на експерти и специалисти от Австрия, Англия, България, Германия и Унгария.

Входът е свободен!

Необходима е предварително заявяване на присъствие на:
029319399, 0876772018, 0876772002
e-mail: office@spoc-s.com

Конференцията ще се проведе на 14 ноември, 9.00-13.00 часа
ЕСЕНС ЦЕНТЪР, София, ул. 6-ти Септември 37

Ще бъдат обсъдени въпросите:

– Какво се случва в работна среда, когато служител сподели диагноза, свързана с психичен проблем (резултати от фокус групи и дълбочинни интервюта);

– Подготвени ли са близките за психично заболяване в семейството;

– Как в Австрия решават проблемите на хората с психични заболявания;

– Някой знае ли броя на децата в България, които живеят с родител/и с психично заболяване;

– Кои са професиите у нас с рискове за психичното здраве (резултати социологическо проучване);

– Превенция на суицидното поведение и депресията (Подходи на Европейският алианс срещу депресията).

ДНЕВЕН РЕД

9:00 – 9:20 ч. Регистрация на участниците
9:20 – 9:30 ч. Откриване
Албена Дробачка, ръководител проект и председател на „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация”

9:30 – 9:50 ч. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С ПСИХИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ
Проблеми, трудности и възможни решения.
Доклад: доц. д-р Христо Хинков, експерт към проекта, директор на „Национален център по обществено здраве и анализи“, МЗ

9:50 – 10:10 ч. НАГЛАСИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ
Изследване на хората с психични увреждания и техните близки.
Доклад: д-р Цветеслава Гълъбова, експерт към проекта и директор на държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“

10:10 – 10:30 ч. ДОБРИ МОДЕЛИ ОТ РАБОТАТА НА АВСТРИЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „CHANCE B“
Заетост за хората с увреждания.
Доклад: Britta Schreinlechner-Venier – Chance B – Австрия

10:30 – 10:50 ч. ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ С РОДИТЕЛ С ПСИХИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Рискове, свързани с родителски психични разстройства – факти. Фактори, влияещи върху семейната реакция и нейните последици.
Доклад: д-р Юри Кацаров, експерт към проекта, психолог в „Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите“ – София

11:10 – 11:30 ч. КОИ СА ПРОФЕСИИТЕ С РИСКОВЕ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ?
За връзката между човешката сигурност и депресията (резултати от социологическо проучване).
Доклад: д-р Вяра Ганчева, експерт към проекта, социолог в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

11:30 – 11:50 ч. ОБЩЕСТВЕНО-БАЗИРАН ПОДХОД, НАСОЧЕН КЪМ ДЕПРЕСИЯТА
Превенция на суицидното поведение.
Доклад: Juliane Hug – M. Sc. Psychology в Европейският алианс срещу депресията – Германия

11:50 – 12:10 ч. ДЕПРЕСИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
Подходи към депресията.
Доклад: Arlinda Cerga-Pashoja – Заместник-директор на Центъра за глобално психично здраве – Англия

12:10 – 13:00 ч. Дискусия

Вашият коментар