Проект „Адаптация за новопризнати бежанци и деца-бежанци чрез колективистични и семейно ориентирани методи и допълнителни обучения“

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ стартира през месец юли изпълнението на проект „Адаптация за новопризнати бежанци и деца-бежанци чрез колективистични и семейно ориентирани методи и допълнителни обучения“. Целта на проекта е подсилване на сферите на свобода, сигурност и справедливост чрез предоставяне на възможност за допълнително обучение на деца-бежанци, включително непридружени непълнолетни и малолетни деца, и подпомагане на социалната ориентация и културната адаптация на деца-бежанци и новопризнати бежанци.
Проектът предвижда изпълнение на разнообразни дейности: провеждане на обучения по български език, дейности са подпомагане на социалната и културната адаптация на представителите на бежанската група, екскурзии до забележителности в София и България и други.
Целевите групи по проекта са деца-бежанци, включително непридружени непълнолетни и малолетни; новопризнати бежанци; деца и възрастни от българския етнос, включени в дейностите. Непреки целеви групи са заинтересовани страни и институции; българската общност, общността на бежанците в страната.

Вашият коментар