Ателие за родители на тема „Превенция на криминогенното поведение и психоактивната зависимост“

На 07.11.2015 г. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ проведе ателие за родители на тема „Превенция на криминогенното поведение и психоактивната зависимост“, част от поректа „Промотиране на двустранните отношения и анализиране на исландския модел за превенция“, финансиран по Фонда за двустранни отношения на национално ниво в България 2009-2014 г. в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В ателието взеха участие родители на деца от втори до шести клас от столични учебни заведения, както и психолози, работещи в сферата на превенцията на зависимости.

 

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top