Цели

Общата цел на проекта е да редуцира бремето, асоциирано с депресията и суицидното поведение на индивидуално и обществено ниво в Европа чрез имплементирането на концепцията за 4-степенна интервенция и промотирането на инструмента iFightdepression – интернет базирана програма за самопомощ на хора, страдащи от леки форми на депресия. Той е безплатен и има за цел да помогне на хората да управляват самостоятелно симптомите на депресия и да насърчи възстановяването. Инструментът се използва с помощта на обучен здравен специалист – общопрактикуващ лекар или специалист по психично здраве.

В мисията за борба срещу депресията проектът си поставя две основни задачи:

  1. Прилагане на концепцията за интервенция в 4 нива на Европейския алианс срещу депресията за първи път, насочена към региони в България, Естония, Гърция, Италия и Полша и към други региони в Унгария, Ирландия и Испания.
  2. Насърчаване за национално разпространение на интернет-базирания инструмент iFightDepression® – инструмент за самоуправление и самопомощ на пациенти с депресия – и уебсайта за осведоменост iFightDepression®.
Go to Top