Тематично ателие „Музика“

Тематичното ателие „Музика“ включва запознаване на участващите в интерактивните занимания за запознаване с музиката на различни култури и етноси. Музикалните занимания предоставиха възможност на всеки от включилите се в интерактивното ателие да изрази себе си и да представи културата си чрез характерни песни и танци, представящи държавата, от която всеки от участниците произлиза. Споделянето на разнообразието от музикални стилове на различните етноси спомага за разбирателството и по-ясното разбиране на мултикултурализма. Участниците имаха възможност да научат нови и интересни неща и да обменят опит по отношение на музикалните стилове в различните страни.

IMG_2073

IMG_2073

IMG_2073

IMG_2073

IMG_2073

Go to Top