От октомври 2013 Сдружение „СПОК” развива мрежа от стажанти – студенти в бакалаварски и магистърски специалности от някои от най-успешните университети в България (СУ, УНСС, НБУ) в областите антропология, етнология, политически науки, управление на проекти, културология, които осъществяват техните стажове и учебни практики в организацията. Сдружението и неговияt екип са успешен партньор в установяването на тесни връзки между висшето образование и пазара на труда /бизнес, НПО, държавни институции/ и по този начин подкрепя приемствеността в живота на младите хора и осигурява тяхната успешна реализация на пазара на труда след завършване на образованието.


IMG_0716