Визуализация и публичност

Публичността на проекта се обезпечава, чрез визуализация с необходимите реквизити за коретното изпълнение на заложената дейност. За целите на дейността са осигурени визуализационни материали, разпространшващи информация за дейността на проекта и целите му. Използваните методи за визуализация са спазили задължителните изисквания и реквизити на програмата, представят цялостната визия на проекта и запознава обществото с целите и дейностите на Проекта.

Включената в материалите информация е достъпна, чрез визуализационните материали и достига до цшлото общество. Материалите изготвени за да обезпечат публичността на Проекта представят необходимостта от възможности пред НПО за повишаване на капацитета и експертизата им, както и разширяването на възможностите за финансова устойчивост.

Печатни материали:

Листовка

Crossroads

Плакат

Crossroads

Crossroads
Грамота:

Crossroads

Методика:

Crossroads

Програма:

Crossroads
Папки:

Crossroads

Crossroads

Crossroads
Брошури:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top