Тематично ателие „Кухня, традиции и обичаи“

Едно от организираните от екипът ни тематично ателие: „Кухня, традиции и обичаи“, по дейност 5: „Сближаване и интеграция чрез часове по превенция и участие в тематични ателиета“,включва интерактивна занимателна дейност за младежите, чрез изработване на ароматни сапуни. В събитието взеха участие младежи, представители на НПО и експерти от СПОК с цел сближаване и насърчаване на мултикултурния диалог. Провокирахме креативното мислене и сръчността на участниците, като им предоставихме възможност да изпитат своето въображение в направата на ароматните сапуни. Дискутирахме начините за превенция на езика на омразата и ксенофобските нагласи чрез организирането на интерактивни и привлекателни за младите хора дейности.

Снимки от проведените ателиета:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

CrossroadsСнимки на книжката за толерантността „Ани и нейните приятели“. Книжката разказва историята на малката Ани и нейните приятели от различен етнос и култура. В книжката всяко едно дете разказва истории на Ани за своите национални обичаи итрадиции.

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top