Албена Димитрова Дробачка

Председателят на Сдружението им 8 годишен опит в организирането и провеждането на редица дейности и инициативи, свързани с правата на жените, самозащита за жени, сигурност и безопасност за жени, разработването на обучителни програми за самозащита (психологическа и физическа) за жени, работещи в областта на обществения градски транспорт, разработването на наръчници, брошури и други информационни материали за популяризиране на въпросите, свързани с насилието срещу жени, и правила на поведение за жени за превенция от насилие и др.

Председателят също така е разработил и реализирал дейности, инициативи и събития, свързани с правата на децата, борба с насилието срещу децата, сигурност и безопасност за деца, работа със семейства с проблемни деца и семейства в риск, безопасност на пътя за деца и др. Председателят на Сдружението е водил лекции в допълнителен квалификационен курс за учители, свързан с насилието и агресията между ученици и подрастващи и как да бъде разпознато детето-жертва на насилие тогава, когато децата не споделят наличието на проблем.

Участва също така и в организирането и провеждането на инициативи за популяризиране на социална промяна и по-голямо гражданско участие в обществото, което се постига чрез ежедневната работа на организацията, различни дейности, инициативи и проекти, които Сдружение „СПОК” разработва и изпълнява.