FreeEX – Отговорност. Свобода на изразяване

 

Print

 

FreeEx-LogoПроектът FreeEX – Отговорност. Свобода на изразяване, финансиран с подкрепата на Европейски съюз по програма „Европа за гражданите“, имаше за цел да идентифицира и насърчава стратегическите подходи на гражданското общество за справяне с речта на омразата, фалшивите новини и заплахите, като едновременно с това да зачита свободата на словото.

Проектът беше разработен в три работни пакета:
(1) Разбиране на това как европейските общества възприемат настоящите заплахи за свободата на изразяване и как тази свобода да се използва по отговорен и демократичен начин.
(2) Разбиране на това как гражданското общество е повлияно от настоящите предизвикателства пред свободата на изразяване и идентифициране на ефективни контрастратегии.
(3) Разпространяване на резултатите и брошура-наръчник в цяла Европа.

Дейности: Проектът включваше широка гама от методи като проучвания, групови дискусии, интервюта, анализ на проблемите, разработване на стратегии, семинари, обществени и панелни дискусии, виртуални срещи и такива на живо.

Подготвителните дейности по проекта бяха организирани в страните партньори, като целта беше да се достигне до местни граждански общности, неправителствени организации и доброволци, работещи с маргинализирани групи, които да споделят своя опит. Получените резултати послужиха за база, от която в последствие бяха направени изводи за общите положения и национални различия по темата в отделните страни партньори.

През ноември 2018 г. в Букурещ се проведе публичен дебат с европейски и национални експерти, последван от национални проучвания, засягащи въпроси за демократичните граници на свободата на изразяване, опит с реч на омразата и фалшиви новини, както стратегиите и добри практики за противодействие.

През пролетта на 2019 г. на поредица от публични уебинари, експерти и неправителствени организации от държавите-членки на ЕС, дискутираха разработването на стратегии за отговорно използване на свободата на изразяване.

През юни 2019 г. на конференция във Виена бяха обобщени резултатите от проекта, представи се идеята за практически наръчник с контра стратегии за справяне с речта на омразата и дезинформацията, както и речник с ключови термини.

Партньори по проекта: Светът на НПО (A), Виенски университет (A), Изследователски институт Fagaras (RO), Асоциация устойчивост на прогресивна и отворена комуникация (BG), B.a.B.e. – „Budi Aktivna-Budi Emancipiran” (CR).

За контакти:
София, 1000, бул. Витоша 25; имейл: office@spoc-s.com; телефон: +359 876 772 018

Go to Top