„Три подхода за равни възможности за хора с психични заболявания“

Без име

Създаване и подобряване на трансгранично сътрудничество между СПОК и трите чуждестранни европейски партньорски организации за да се постигне трансфериране на добри подходи, които да са основа за разработката на три социални иновации. Иновативните практики са насочени към подобряване на условията на живот и заетост, както и социалното включване на едни от най-уязвимите лица – хората с психични увреждания и заболявания, техните деца и семейства.

ОБВЪРЗАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ:

Инвестиционен приоритет 5
Приспособяване на работниците и предприятията към промените.

Инвестиционен приоритет 8
Активно приобщаване, насърчаване на равните възможности и повишаване на средствата за заетост на хора с психични увреждания и снижаване на риска от социално изключване на децата с психичноболни родители.

           Социалните иновации, споделеното ноу-хау с партньорите от Австрия, Германия и Унгария, съдържат включване на всички етапи за въвеждане на нови практики, проучване, разработка, внедряване и оценка.
Въведените иновации повишават капацитета на СПОК при работа със съответните рискови и уязвими групи хора, а разпространението на методите към институциите, хората формиращи политики, работодатели и специалисти постигат устойчивост и са предпоставка за формулиране на ефикасни политики на национално ниво.
В изпълнението на проекта са предвидени мрежи, семинари и форуми, който гарантират реализиране на добавена стойност и прилагане на разработките в реална практика.
Проектът ще повиши ефективността на мерките в България в борбата с бедността, социалния риск, стимулира равните възможности и подобрява условията на труд.

Go to Top