Инструментът iFightdepression

Инструментът iFightDepression е онлайн, базирана програма за самоуправление, която има за цел да помогне на хора с лека до умерена депресия да управляват самостоятелно симптомите си. Ако Вашият общопрактикуващ лекар или медицински специалист Ви е предоставил достъп до инструмента iFightDepression и имате личен потребителски акаунт, можете да влезете тук:

https://tool.ifightdepression.com/en-YO/login

Go to Top