Кръгла маса за дискутиране и популяризиране на психо-социалната система

Дейността включва провеждане на кръгла маса, модерирана от СПОК и Voksne for Barn, за дискутиране на набраните данни от допитване, разработена система и придобитата експертиза от СПОК с помощта на норвежкия партньор.

Реализираният форум създаде възможност за обсъждане на иновативната за страната психо-социална система за подкрепа и консултиране на деца, преживяващи скръб, създадена съвместно и при използване на ноу-хау от норвежкия партньор. Целта на реализираната кръгла маса беше най-добрият начин за прилагане в България на системата за подкрепа на деца и младежи от страна на специалисти от СПОК и други заинтересовани специалисти.

Целевите групи присъстващи на кръглата маса включваха: представители на вземащите решения институции по отношение на подкрепа, консултиране и въвеждане на приоритетни политики за подкрепа на деца, преживяващи скръб с цел широк достъп до тях от нуждаещите се подрастващи и семейства. На кръглата маса бяха поканени служители в публичната администрация – психолози, социални работници, педагози, лекари, специалисти за работа с деца, представители на НПО с дейности по консултиране и терапевтиране, медии, младежи-доброволци и стажанти.

Кръглата маса осигури възможност за дискутиране и разпространение на разработената иновативна психо-социална система.

Снимки от проведената кръгла маса с присъстващи норвежки и български експерти:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

CrossroadsПрезентации представени на кръглата маса:

Презентация Мария Юрукова

Презентация – Нина Гриндхайм и Марит Рейнертсен

Албена Дробачка – презентация

Презентация Ранди Талсет

Go to Top