Сдружение СПОК се включи в проект „Младежта в Европа – Програма за превенция на наркотиците – Фаза II“. Проектът се смята за един от най-големите проекти за насърчаване на здравеопазването, насочен към младежките зависимости в Европа. Тази международна програма, основана на научни доказателства, е инициирана през 2006 г. и е базирана на исландския модел за превенция. От 2006 г. насам се осъществява в сътрудничество с големи градове от цяла Европа. Целта на проекта е да намали вероятността от употреба на наркотични вещества сред младите хора. Сдружение СПОК проведе проучването в осми, девети и десети класове в десет от най-големите училища в София. В изследването взеха участие повече от 2500 юноши и младежи. Изследването за превенция на зависимостите се проведе с подкрепата на Столична община.


На 27 и 28 март 2013 г. се проведе първото от серия пилотни обучения за апробиране на Иновативна обучителна програма за фирми и граждани сред служителите на Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“, Дирекция „Видеонаблюдение“ и представители на 24-те кметства в София. Обучението по модулната обучителна програма се състоя от една страна от беседи, дискусии и обучения по предварително зададените теми.


Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads
И от друга страна от различни ситуационни симулации, ролеви игри, упражнения и интерактивни способи за обучение и практическо упражнение.

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads