Информационни и насърчителни дейности за укрепване на двустранните отношения

Дейността е насочена към укрепване на двустранните отношения между България и Исландия, в частност между участващи организации. Чрез укрепването на двустранните отношения се създадоха устойчиви пратньорски отношения.

Постигнатите целите са: създаване на мрежа и двустранното сътрудничество с различни заинтересовани лица в двете държави и извършена работа за повишаване на информираността по отношение на проектните резултати и практики между България и Исландия.


Линк към информационен каталог за България, насочен към запознаване на Исландските експерти с културата и историята на страната:

Информационен каталог за България


Линк към Наръчник „Исландски модел за превенция на ПАВ“:

Наръчник


Линкове към набор от информационни материали тип брошури:

Брошура „Партньори“

Брошура „В превантивната система“

Брошура „Корелацията между употребата на наркотици и правонарушителното поведение при непълнолетни


Презентации от български експерти представени на работните срещи за запознаването с Исландския модел на превенция и обмен на практики

Мария Юрукова-Презентация представяща България

Албена Дробачка-Презентация представяща Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ СПОК

д-р. Юри Кацаров“Национална стратегия за борба с наркотиците“


Презентации от проведена в България конференция:

Конференция на СПОК в София, България-Февруари 2016 година Йон Сигфусон „Доказателства базирани на първична профилактика-Исландския модел“

Конференция на СПОК в София, България-Февруари 2016 година Рафн Йонсон „

Красимира Чобанова „Превенция на детската престъпност“

Презентация д-р. Юри Кацаров(Конференция 02.02.16)


Линк към информационен клип-Исландия:

Информационен клип

Go to Top