Изследване на младежите в Европа

Най-задълбоченото и представително проучване за България, единствено по същността си за условията на живот, зависимости от субстанции, цигари и алкохолни напитки сред младежите. Насочено е към ранната превенция на младите хора, на база на което се изготвят националните програми, мерки и политики в страната. Изследването се възприема за най-мащабното и най-реалното за живота на младежите в България, която безспорно е сред най-засегнатите държави на континента. Благодарение на актуалните данни от проучването, се изработва модерна методика за превенция на нашите деца за предотвратяване употребата на животозастрашаващи собстанции и срещу изграждането на неблагоприятни социални навици.

Програмата е инициирана през 2005 г. и оттогава повече от 20 градове/държави в Европа са участвали и са се възползвали от успешната методология за създаване на нормативна правова рамка за превенция на младежите. Програмата „Младежта в Европа – програма за превенция на наркотиците” е инициирана през 2005 г. и оттогава повече от 20 градове/общини в Европа са участвали и са се възползвали от успешната методология. От 2014 г. сдружение СПОК е водеща организация на проекта в България, в партньорство със Столична община. Всяка една от държавите в Европа самофинансира изследването чрез спонсорства и дарения от щедри спомоществуватели и социално ангажирани компании и организации. Стойността на проекта у нас възлиза на 19 278 лв. Ако желаете да ни подкрепите, може да се свържете лично с нас.

Доклад 2016/2017 г. Употреба на различни субстанции и социални фактори

Младежта в Европа 2016

 

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

 

Presentation1

Go to Top