Проект „EAAD-Best“

Прессъобщение

Борба с депресията и самоубийствата в Европа
Стартира проект EAAD-Best, финансиран от ЕС

София, България 19.04.2021 г. – Проектът EAAD-Best стартира от консорциум от 10 партньори по проекта, обединяващи усилия за подобряване на лечението на депресията и превенцията на самоубийствата чрез интервенции, базирани в общността. От страна на България партньор е Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/.

Проект EAAD-Best
Проектът EAAD-Best, финансиран в рамките на Годишната работна програма 2020 (Annual Work Programme 2020) на третата Здравна Програма на ЕС (HP-PJ-2020) започна на 2 април 2021 г. Двете основни цели на проекта са подобряване грижата за пациенти с депресия и превенция на суицидното поведение в Европа чрез:
1) Прехвърляне на общностната интервенционна концепция в 4 нива на EAAD в нови региони и държави в Европа и
2) Промотиране на международното прилагане на iFightDepression®-програма, самоуправленски, интернет-базиран инструмент за пациенти с депресия.
И двете цели на са особено навременни, като се има предвид обострянето на психичните проблеми, свързани с въздействието на COVID-19. Допълнителните цели на EAAD-Best включват намаляване на стигмата, подобряване на здравната култура и насърчаване търсенето на помощ.

Депресията и суицидното поведение
EAAD-Best едновременно е насочен към депресията и към суицидното поведение, два големи и частично припикриващи се проблема на общественото здраве и бремето на болестта. Според проведено глобално изследване за тежестта на болестта1, депресията е водеща причина за неработоспособност в развитите страни. Това се дължи на факта, че депресията е преобладаваща – наблюдава се при 13%2 от населението и се асоциира с намаляване на продължителността на живота с 10 години. Също така, депресията е основна причина за суицидно поведение. Около 800000 самоубийства се случват по света всяка година и броя на опитите за самоубийство се очаква да се увеличат 20 пъти. Около 90% от извършените самоубийства са в контекста на психиатрични разстройства, като депресията е най-значимата.

Интервенция на EAAD в 4 нива
Концепцията за интервенция в 4 нива, разработена от «Европейски Алианс срещу депресията» (www.EAAD.net) включва дейности на следните нива: 1) достъп до общопрактикуващи лекари, 2) широката общественост, 3) обществени посредници (журналисти, преподаватели, полиция, специалисти по гериатрични грижи, фармацевти) и 4) пациенти и техните близки (насърчаващи самопомощ)3,4. Тази концепция за интервенция на 4 нива е посочена като най-добрата практика за предотвратяване на самоубийства в доклада на СЗО4 и Зелената книга на Европейската комисия за психичното здраве. Тя се популяризира в световен мащаб от EAAD и междувременно е внедрена в повече от 120 региона в 15 държави в и извън Европа. С настоящия проект програмата предстои да бъде приложена и в България чрез представителството в консорциума на Сдружение СПОК.

EAAD-Best: Колаборация на 10 най-високо оценени организации от 10 Европейски държави

EAAD-Best се управлява от координационния център на EAAD (ръководител: Проф. д-р Улрих Хегерл) със седалище в Департамент по Психиатрия, Психосоматика и Психотерапия в университета в Гьоте, Франкфурт на Майн. В така наречените «страни на имплементирането» (България, Естония, Гърция, Италия и Полша), интервенцията от 4 нива ще бъде представена за първи път и по-късно трансферирана в допълнителни региони. В «страните на транфсерирането» (Унгария, Ирландия и Испания) концепцията вече е приложена. Целта е тези интервенции да достигнат нови региони на и  държави. В България ръководител екип е Албена Дробачка.

Източници

1. Murray 2020: Lancet 396: 1204–22 (link)

2. Kessler et al 2015: Epidemiol Psychiatr Sci. 24(3):210-26 (link)

3. Hegerl et al 2019: PLoS One. 14(11):e0224602. doi: (link)

4. Hegerl et al 2013: Neurosci Biobehav Rev 37:2404-9 (link)

Научете повече за проекта EAAD-Best, партньорите в консорциума и други изследвания:
http://www.eaad.net/research/current-projects

Българската версия:
https://ifightdepression.com/bg/start

Последвайте EAAD-Best в Twitter: @EAAD_Best

За допълнителни въпроси, моля свържете се с: 
EAAD Координационен център

Албена Дробачка Координатор за България Tel: 02 9319399, 0876772002 Mail: office@spoc-s.com Ainslie O’Connor Project Manager Tel: +49 (0) 152 371 60368 Mail: ainslie.oconnor@eaad.net Kahar Abula International Coordinator Tel: +49 (0) 176 3719 3529 Mail: kahar.abula@eaad.net

Този проект се финансира от Третата Европйеска Здравна Програма – Annual Work Programme 2020 (HP-PJ-2020) по споразумение No 101018325. Материалът, представен тук и изразените възгледи са отговорност единствено на авторите. Европейската комисия не поема отговорност за използването на тази информация.

Go to Top