Партньори

Предмет на дейност на партньор 1

Hvite Ørn Norge

Hvite Ørn Norge (White Eagle), базирана в Осло, е национална организация с членове от хора с психични проблеми и техните семейства, както и хора с опит в психично-здравни услуги. Организацията вярва, че всички хора имат духовен потенциал. Работи с поликлиники, болници и други организации с цел насърчаване защитата правата на хората с психични проблеми срещу тяхната дискриминация. Организацията работи върху създаването на фонд за хора с ограничени финансови възможности. Както и за информиране за различни форми на лечение.

White Eagle съветва политиците и е контролен орган в здравеопазването на Норвегия. Има представителство в Потребителя съвет за насърчаване на интересите на своите членове. В момента членовете на организацията са хиляди.

 

Предмет на дейност на партньор 2

Сдружение „Младежи за отговорна гражданска активност“

Сдружението има следните основни цели: Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи; Да работи за изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната; Да представлява и защитава интересите на младите хора; Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт; Да подпомага осъществяването на междусекторна младежка политика; Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики; Да изгражда положително лице на младите хора и на младежките организации в България; Да развива доброволчеството в страната.

Go to Top